Back to All Events

Ikebana Class (For Beginners + Students)

  • Mưới giờ Sáng 169/4 Đào Duy Từ Hồ Chí Minh Vietnam (map)

Vào sáng 10am thứ 5 ngày 18/10, 10AMStudio sẽ tổ chức lớp học Ikebana (tiếng Nhật: 生け花 hay いけばな |, có nghĩa "hoa sống") - một dòng nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, do nghệ sĩ Auralynn hướng dẫn.
Cách cắm hoa trong Ikebana mang nhiều ý nghĩa, nụ hoa sẽ có nghĩa là tương lai, bông hoa chớm nở có nghĩa là hiện tại, và bông hoa đã nở bung gần hết có nghĩa là quá khứ...
Tìm hiểu về Ikebana tại 10AMStudio bạn nhé.

- (English below) -
On Thursday 18th at 10am, there is Ikebana Workshop at 10AMStudio with Auralynn. We invite you to come and explore the art of Ikebana (生け花, "living flowers") - the Japanese art of flower arrangement.

About artist: Auralynn Nguyen is a trained ikebana artist under Takenaka Reiko and Kitajima Yokou. She has studied extensively in Tokyo (Sogetsu Headquarters) and exhibited in Los Angeles, Singapore and Tokyo.

For information please contact 10AM Studio or Sogetsu Sài Gòn directly.