Back to All Events

A. Farm Opening Party - All Animals Are Equal

  • A. Farm 96/1 Tổ 72 KP6 đường Tân Thới Nhất 6 Hồ Chí Minh Vietnam (map)

To celebrate the soft launch of A. Farm—a new artist residency program in Ho Chi Minh City, jointly run by the Nguyen Art Foundation, MoT+++, and Sàn Art—this is an open call invitation to ANY and ALL visual artists working in Ho Chi Minh city to participate in the group exhibition "all animals are equal."

In the spirit of friendship and equality, artists working in any medium, at any point in their career—whether professional or non-professional, young or old, emerging or established—are invited to bring 1-3 artworks, and to install them anywhere they wish at the A. Farm residency complex. Space will be allocated on a first-come, first-served basis. Some possible locations where artists may install their work include the studio spaces, the residential spaces, and the exhibition hall/event space (see photos in pinned post).

Video artists may submit videos to be included in a group screening. The opening party will also feature a Kirigami workshop, artists' performances in the studio building, drinks served by Cu Ru bar, and a series of sound art performances to close out the evening. This is an opportunity for the diverse art community of Saigon to come together and share their work in an atmosphere of egalitarian acceptance. Participating artists will be announced as they confirm.

This event is partly sponsored by Institut français & Villa Saigon.

*****


Để khởi động A. Farm – chương trình lưu trú sáng tác mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) do Nguyễn Art Foundation, MoT+++ và Sàn Art điều hành – chúng tôi thân mời tất cả các nghệ sĩ thị giác đang ở TPHCM tham gia triển lãm nhóm "all animals are equal" (tạm dịch: “muôn loài bình đẳng").

Với tinh thần bằng hữu và bình quyền, nghệ sĩ thực hành ở bất kỳ phương tiện nào, tại bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp – dù chuyên hay không chuyên, già hay trẻ, mới xuất hiện hay đã thành danh – đều được mời mang 1-3 tác phẩm và sắp đặt tác phẩm theo ý mình ở bất kỳ vị trí nào trong khu lưu trú A. Farm. Ai đến trước sẽ được chọn không gian trước. Nghệ sĩ có thể đặt tác phẩm tại các vị trí như không gian studio, không gian sinh hoạt của nghệ sĩ và không gian tổ chức triển lãm/sự kiện (vui lòng tham khảo ảnh đăng cùng lời mời này).

Các nghệ sĩ video có thể gửi tác phẩm video cho chương trình chiếu phim nhóm. Buổi khai mạc còn có workshop cắt giấy Kirigami, một số tác phẩm trình diễn trong khu studio, đồ uống từ Cù Rú Bar, và kết thúc với một chuỗi trình diễn âm thanh. Đây là dịp cộng đồng nghệ thuật đa dạng ở Sài Gòn đến gần nhau và chia sẻ tác phẩm trên tinh thần đồng đẳng. Danh sách nghệ sĩ sẽ được công bố sau khi nghệ sĩ xác nhận tham gia.

Sự kiện này được thực hiện với sự góp phần tài trợ của Institut français & Villa Saigon.

Earlier Event: June 20
Ikebana Class
Later Event: June 28
Ikebana Class